loading

Læringsmiljøer og ventilation for 40mio er afleveret

februar 22, 2021·Nyheder

Bornholm Regionskommune havde i 2017 afsat godt 40 mio. til at gennemføre ombygninger som understøtter elevernes læring og lever op til Folkeskolelovens intentioner på 4 skoler; Kongeskær, Svartingedal, Paradisbakke og Hans Rømer. Den fjerde og sidste skole er netop afleveret.

Den bornholmske skolevision er, at skolerne får det fulde udbytte af de muligheder, som nye fysiske rammer giver, og at ombygningerne således er med til at styrke sammenhængen mellem læringsgrundlaget og indretningen af de fysiske rammer. De bygningsmæssige rammer med traditionelle funktioner er derfor revurderet, så de lever op til Folkeskolelovens intentioner. 

Der har løbene været afholdt møder med byggeudvalget og brugergrupper, hvor rummenes disponering, funktioner og materialevalg er drøftet på samtlige skoler.

Se resultatet her:
Svartingedal
Paradisbakke
Hans Rømer