loading

Følgende er udført på Svartingedalskolen

Et gennemgående tema på de nye læringsmiljøer, har været at åbne op i de eksisterende kælderlokaler. Dette er sket ved etablering af store glaspartier for dermed at skabe dagslys og frit udsyn på tværs af lokalerne. Der har været fokus etablering af lyse og varme miljøer samt et godt indeklima. Alt fast inventar er i naturlige materialer og farver, der spreder ro og fordybelse.
I forbindelse med projektet er der ligeledes etableret niveaufri adgang fra terræn via en ny huggegård. Fra huggegården, er der etableret rampeforløb op til stueplan samt øverste niveau i skolegård.

GROV VÆRKSTEDET

Eksisterende billedkunst er ombygget til grov værksted. Der er etableret glasparti med dør mod vådområdet/billedkunst, for en visuel forbindelse mellem de to undervisningsrum.

VÅDOMRÅDE

Det eksisterende sløjdlokale er ombygget til ”vådområde” for billedkunst. I rummet er etableret amfitrappe til samling af flere klasser.
Væg mod gang er nedtaget og erstattet med en glasvæg for at skabe visuel forbindelse til gangområde.

TØROMRÅDE

Eksisterende håndarbejde er ombygget til tørområde for design.
Væg mellem det gamle håndarbejde og depot er nedtaget for at udvide tørområdet. Der er etableret et mindre siddemøbel til samling, samt et arbejdsbord.
Der er etableret store glaspartier med dobbeltdøre, både mod gang og sciencelokale, for at skabe fuld gennemkig til alle øvrige faglokaler.

SCIENCELAB

Eksisterende depot til sløjd er ombygget til et mindre sciencelab. Der er etableret stålborde langs væggen, samt et centralt stålbord til obduktion.
Væg ud mod gang er erstattet af et stort glasparti med enkeltdør, så dagslys fra indgangspartiet trækkes ind i lokalet.

Bedre indeklima

I samtlige klasselokaler er der etableret ny ventilation og akustikregulerende lofter for at leve op til nutidige indeklimakrav. Læs mere om projektet her og her.

Svartingedal skolen – Nye læringsmiljøer

Kategori

Institutioner

Dato

oktober 24, 2019

Klient

Bornholms Regionskommune

Den bornholmske skolevision er, at skolerne får det fulde udbytte af de muligheder, som nye fysiske rammer giver, og at ombygningerne er med til at styrke sammenhængen mellem læringsgrundlaget og indretningen af de fysiske rammer. 

Taglejligheder i Svaneke

Tidligere projekt i Boligbyggeri
29 September 2019

Læs mere

Taglejligheder i Svaneke

Nyt stuehus på brandtomt

Næste projekt i Boligbyggeri
13 February 2020

Læs mere

Nyt stuehus på brandtomt