loading

Film - STEENBERGs Tegnestue

Om tegnestuen

STEENBERGs tegnestue aps er en multidisciplinær rådgivningsvirksomhed bosiddende på Bornholm. Vi har over 40 års erfaring inden for byggebranchen og yder rådgivning i alle typer byggeprojekter.

Vi tilbyder totalrådgivning, særskilt arkitekt- og ingeniørrådgivning eller dele heraf samt byggeledelse og tilsyn.

Vi har stort fokus på kvalitet i byggeriet og rådgiver både private som offentlige bygherrer. Lige fra mindre privat boliger til store nybyggede erhvervsprojekter.

Uanset type af projekterings-, bygge- eller anlægsopgave, kan vi håndtere dialogen med både myndigheder og håndværkerne.

Udover at have solid projekteringserfaring, er vi kendt og respekteret for, at nedbringe drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt sætte fokus på bæredygtige materialer.

BYG

RIGTIGT
ØKONOMISK
RETTIDIGT

Kontakt os

Bygge rating

Bygge Rating for STEENSBERGs Tegnestue aps

Kreditvurdering

STEENBERGs Tegnestue på Bisnodes kreditvurderingssystem

Uvildig rådgivning

Som uvildige rådgivere fungerer vi som faglige og loyale vejledere over for dig som bygherre. Vi er ikke afhængige af bestemte producenter eller leverandører og kan således sikre at du får både ydelser og materialer til den rigtige pris.

Vi varetager dine interesser, fra idé til aflevering, både teknisk, økonomisk og processuelt.

Med vores brede og lange erfaring sikrer vi, at dit byggeri udføres i den ånd det er tænkt og at løsningerne er teknisk i orden samt passer til formålet.

Vi sikrer at, funktion, teknik og form leveres i den forventede kvalitet, sammen med økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Forundersøgelser og udbud

Et centralt element i et godt resultat for bygherre og brugere er at sikre disses indflydelse på udarbejdelsen af det materiale der skal danne baggrund for udførelsen af byggeriet.

Vi samarbejder fra starten med bygherre og brugere og afdækker behov og ønsker for bedst muligt at kunne indfri forventningerne.

På baggrund heraf kan den egentlige projektering påbegynde, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale med tegninger og beskrivelser for til sidst at sende ud til udvalgte entreprenører. Vi indhenter og vurderer de indkomne tilbud i et samarbejde med jer og forhandler kontrakten med den valgte. Med denne proces sikrer I jer mod juridiske og økonomiske overraskelser.