loading

Hans Rømer Skolen er den sidste af i alt fire skoler som har fået renoveret og opgraderet læringsmiljøer og ventilation til et samlet budget på godt 40 mio. kr.
Følgende er udført på Hans Rømer Skolen:

Billedkunst

Et nyt stort billedkunstlokale er etableret midt på skolen ved at inddrage 3 basislokaler. Midt i lokalet er der etableret en stor amfitrappe som udgør et naturligt midtpunkt for samling og beskeder – og samtidig adskiller arbejdsområdet med store stålvaske og depotskabene. Umiddelbart ud for biologi etableres et udeværksted med stålbord
og vask.

Natur/teknik

Eksisterende undervisningslokaler er ombygget til natur/teknik. Lette væg partier mod gang er nedrevet og erstattet med glaspartier, så der skabes en visuelforbindelse mellem gangareal og det nye natur/tekniklokale. I natur/teknik er der etableret en amfitrappe til oplæg og beskeder. Derudover er der etableret et sjaskebord med en stor vask, samt fast inventar, som forsøgsborde og skabe til depot.

Udeværksted

Overfor natur/teknik er der etableret et udeværksted med stålbord og stor vask.

Projektrum

I et basislokale er der etableret en stor åbning mod gang for at danne et fælles projektrum i forbindelse med gangarealet. For at sikre et fleksibelt rum, med mulighed for forskelligartet brug,
er der etableret en stor læringstrappe og et fast bord.

Gange

For at aktivere gangarealet, og sikre forskellige muligheder for at fordybe sig, er der etableret faste siddemøbler. Siddemøbler er udformet så de lægger op til leg, bevægelse og forskelligartet siddeformer til mange og få børn. Der er etableret nyt vindfang ved udgangen til det fri for at undgå træk ved ophold på gangarealet i form af et glasparti med dobbeltdør.

Bedre indeklima

I samtlige klasselokaler er der etableret ny ventilation og akustikregulerende lofter for at leve op til nutidige indeklimakrav. I skolens store sal er også etableret ventilation samt automatisk brandalarm og talevarsling til skolens store forsamlinger. Læs mere om projektet her og her.

Hans Rømer skolen – Nye læringsmiljøer

Kategori

Institutioner

Dato

februar 20, 2021

Klient

Bornholms Regionskommune

Den bornholmske skolevision er, at skolerne får det fulde udbytte af de muligheder, som nye fysiske rammer giver, og at ombygningerne er med til at styrke sammenhængen mellem læringsgrundlaget og indretningen af de fysiske rammer. 

Renovering af bevaringsværdigt rækkehus

Tidligere projekt i Boligbyggeri
26 January 2021

Læs mere

Renovering af bevaringsværdigt rækkehus

Paradisbakkeskolen – Ventilation i musik og gymnastiksal

Næste projekt i Erhvervsbyggeri
22 February 2021

Læs mere

Paradisbakkeskolen – Ventilation i musik og gymnastiksal