loading

Tilbygning

Drømmer du om flere kvadratmeter?

Når du overvejer at få lavet en ny tilbygning, er det væsentligt at du tager hensyn til de eksisterende rammer – både etisk, funktionelt og byggeteknisk.
Tilbygninger er ikke en standardvare hvorfor du står over for et forløb, der kan være langt og kompliceret. Ikke ret mange sager er ens, hverken for rådgiveren, håndværkeren eller bygherren og der kan dukke mange udfordringer op undervejs. Jo bedre du er forberedt jo lettere kommer du godt igennem.

Vi kan hjælpe dig igennem hele processen, og sikre dig mod ubehagelige overraskelser. Med vores kompetencer og rådgivning sørger vi for, at din nye tilbygning kommer til at leve op til dine forventninger og til den rigtige pris.

Før du arbejder videre med dine planer, vil vi anbefale at du sætter dig ind i byggeriets 6 faser. Faserne går fra ideen bliver skabt til den færdige bygning tages i brug.

Tilbygning til helårsbolig eller sommerhus

En udvidelse af et hus fra siden og bag fra er en fantastisk måde at tilføje ekstra boligarealer på. Fra iøjnefaldende funktionelle rum til de mere praktiske – begge med uvurderlig værdi. En udvidelse kan skabe smukke åbne køkkener med store dobbeltfoldede døre til haven og give masser af dagslys.

En mere beskeden udvidelse, kan forbedre de nuværende rum og virke godt sammen med andre interne ændringer.

Vælg en stil der passer til boligen eller sommerhuset

En tilbygning kan være en kopi og forlængelse af den oprindelige bygning, således at tilbygningen virker naturlig.
Tilbygningen kan også være i stærk kontrast til den oprindelige bygning, og være med til at friske huset op.

Vi har mange års erfaring indenfor området, og hvilken løsning der passer bedst afhænger af mange parametre, herunder husets nuværende udseende samt det omkringliggende miljø.

For at gøre overgangen naturlig mellem den eksisterende bygningsmasse og den nye tilbygning, kan det være relevant at udføre en mindre ombygning af den tilstødende bygning. Dette kan eksempelvis indebære nedrivning af vægge og derved åbne op.

Undersøg forholdene grundigt

Afhængig af de eksisterende rammer, kan det være en kompliceret sag at udføre en ny tilbygning.

Ved udvidelse af eksisterende bygningsmasse, er det vigtigt at forholde sig til både nutidens byggeteknik og til den oprindelige teknik som huset er opført med.

I modsætning til nybyggeri, er der væsentlige flere overvejelser og beslutninger som skal træffes før byggeprojektet kan blive vellykket.

Tilbygningens placering er vigtig. Både i forhold til adgangsveje og afstande til naboer samt orientering mod verdenshjørner, foruden at placeringen skal leve op til dine ønsker og behov.

Få en snak med os og kom godt fra start

Med vores mange årige erfaring kan vi med garanti udarbejde omkostningseffektive løsninger til udvidelse af din bolig eller dit sommerhus.

God arkitektur, gennemført projektering og tilbudsindhentning på et sammenligneligt grundlag, sikrer jer stor værdi, både under og efter byggeriet.

Kontakt os – og vi finder en løsning på din tilbygning

Tilbygning og lovgivning - Hvad skal man være opmærksom på?

Hvis boligarealet forøges, eller arealet på en erhvervsbygning ændres, skal der søges om byggetilladelse.

Byggetilladelsen skal ansøges digitalt og indeholde tegnings- og beskrivelsesmateriale, som gør det muligt for myndighederne at tage stilling til dit byggeprojekt. Byggetilladelsen skal foreligge før byggeriet kan igangsættes.

I første omgang tager kommunen alene stilling til, om tilbygningen overholder bygningsbegrænsende bestemmelser. Herunder krav til placering i forhold til skel, størrelse og bebyggelsesprocent samt bygningens højde og andre forhold, der har betydning for omgivelserne.

Ved udstedelse af byggetilladelse, tager myndighederne således ikke stilling til, om alle andre krav i bygningsreglementet overholdes.

Det er jeres ansvar som bygningsejer at sikre disse regler overholdes eller søge om dispensation for forhold der, af den ene eller anden årsag, kan være vanskelige at opfylde.

Før tilbygningen kan færdigmeldes og må tages i brug, skal der afleveres dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser, herunder tegninger, energiberegninger og beregninger af konstruktioner.

Et myndighedsprojekt er en naturlig del i vores ydelser – vi har derfor adskillige byggetilladelser på cv’et. Vi kan nemt indhente de relevante informationer, udfylde ansøgningen og tage dialogen med kommunen for dig.

Med os vil du opleve en effektiv proces og en hurtigere sagsbehandlingstid.

Kontakt os – og bliv rådgivet omkring byggetilladelser

Skal vi hjælpe dig med at skabe værdi i dit byggeprojekt?
Så skriv eller ring til os. Du er også meget velkommen til at kigge forbi Tegnestuen.

STEENBERGs tegnestue aps