loading

Tilbygning

Drømmer du om flere kvadratmeter?

Med stigende boligpriser ser vi en tendens til, at bornholmerne ønsker at udvide deres boliger. Flere og flere mennesker har mulighed for at øge deres boliglån, for på den måde at kunne finansiere en ny tilbygning, og dette kan ofte vise sig at være en god investering.

Ved etablering af en ny tilbygning, er det væsentligt at tage hensyn til de eksisterende rammer – både etisk, funktionelt og byggeteknisk.
Tilbygninger er ikke en standardvare, hvorfor det er vigtigt med nøje planlægning. Jo bedre du er forberedt, jo lettere kommer du godt igennem.

Vi kan hjælpe dig igennem hele processen, og sikre dig mod ubehagelige overraskelser. Vi hjælper dig med at designe en funktionel tilbygning, som harmonerer med omgivelserne, til den rigtige pris.

Før du arbejder videre med dine planer, vil vi anbefale, at du sætter dig ind i byggeriets 6 faser. Faserne går fra ideen bliver skabt til den færdige bygning tages i brug.

Slide

Hvorfor vælge STEENBERGs tegnestue aps?

40+ års erfaring

Med vores solide projekterings- og tilsynserfaring, sikrer vi dig mod juridiske og økonomiske overraskelser. Vi har både arkitekter og ingeniører under samme tag, så vi kan imødekomme byggeriets mange udfordringer. Uanset opgavetype, kan vi varetage dine interesser og håndtere dialogen med både myndigheder og håndværkere. Vi rådgiver med gode og solide løsninger, så du kan få mest mulig værdi for den samlede byggesum.

Kvalitet til den rigtige pris

Selvom vi har arbejdet professionelt med byggerådgivning siden 1976, følger vi stadig engageret med i ny viden og erfaringer. Vores arkitekttegnede løsninger er altid teknisk i orden og med minimal vedligehold. Konkurrenceelementet i vores udbud sikrer samtidig at vi, sammen med dig, indhenter fordelagtige tilbud fra udvalgte entreprenører. Det er således os der sikrer kvaliteten og den billigste entreprenør som bestemmer prisen - så enkelt.

Uvildig rådgivning

Som uvildige rådgivere fungerer vi som faglige og loyale vejledere over for dig som bygherre. Vi er ikke afhængige af bestemte producenter eller leverandører. Vores handlefrihed er din sikkerhed for, at du får både ydelser og materialer i høj standard til den rigtige pris. Vi indhenter og vurderer de indkomne tilbud, i et samarbejde med dig, og forhandler kontrakten med den valgte entreprenør.

Tilbygning til sommerhus eller privat bolig

En udvidelse af et hus er en fantastisk måde, hvorpå man kan tilføje ekstra boligkvadratmeter. Fra iøjnefaldende og funktionelle rum, til de mere enkle og praktiske. Alle bidrager de med uvurderlig værdi til boligen.
En udvidelse kan f.eks. skabe et smukt, åbent køkken, måske med store, dobbeltfoldede døre direkte ud til haven. På den måde kan man få åbnet op for oceaner af dagslys i boligen.

En mere beskeden udvidelse, kan forbedre de nuværende rum og virke godt sammen med andre interne ændringer.

Vælg en stil der passer til rammerne

En tilbygning kan være en kopi og forlængelse af den oprindelige bygning, således at tilbygningen virker naturlig.
Tilbygningen kan også være i stærk kontrast til den oprindelige bygning, og på den måde være med til at friske huset op.

Vi har mange års erfaring indenfor området, og hvilken løsning der passer bedst afhænger af mange parametre, herunder husets nuværende udseende samt det omkringliggende miljø.

For at gøre overgangen naturlig mellem den eksisterende bygningsmasse og den nye tilbygning, kan det være relevant at udføre en mindre ombygning af den tilstødende bygning. Dette kan eksempelvis indebære nedrivning af vægge, for på den måde at åbne op for lys og luft..

Undersøg forholdene grundigt

Afhængig af de eksisterende rammer, kan det være en kompliceret sag at udføre en ny tilbygning.

Ved udvidelse af eksisterende bygningsmasse, er det vigtigt at forholde sig til både nutidens byggeteknik og til den oprindelige teknik, som huset er opført med.
I modsætning til nybyggeri, er der væsentligt flere overvejelser og beslutninger som skal træffes, før byggeprojektet kan blive vellykket.

Tilbygningens placering er vigtig. Den skal naturligvis leve op til dine behov, men det er mindst lige så vigtigt at tage stilling til adgangsveje, afstande til naboer og orientering mod verdenshjørnerne.

Få en snak med os og kom godt fra start

Med vores mangeårige erfaring kan vi med garanti udarbejde omkostningseffektive løsninger til udvidelse af din bolig eller dit sommerhus.

God arkitektur, gennemført projektering og tilbudsindhentning på et sammenligneligt grundlag, sikrer jer stor værdi, både under og efter byggeriet.

Tilbygning og lovgivning - Hvad skal man være opmærksom på?

Hvis boligarealet forøges skal der søges om byggetilladelse.

Byggetilladelsen skal ansøges digitalt og indeholde tegnings- og beskrivelsesmateriale, som gør det muligt for myndighederne at tage stilling til dit byggeprojekt. Byggetilladelsen skal foreligge før byggeriet kan igangsættes.

I første omgang tager kommunen alene stilling til, om tilbygningen overholder bygningsbegrænsende bestemmelser. Herunder krav til placering i forhold til skel, størrelse og bebyggelsesprocent samt bygningens højde og andre forhold, der har betydning for omgivelserne.

Ved udstedelse af byggetilladelse, tager myndighederne således ikke stilling til, om alle andre krav i bygningsreglementet overholdes.

Det er dit ansvar som bygningsejer at sikre disse regler overholdes eller søge om dispensation for forhold der, af den ene eller anden årsag, kan være vanskelige at opfylde.

Før tilbygningen kan færdigmeldes og må tages i brug, skal der afleveres dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser, herunder tegninger, energiberegninger og beregninger af konstruktioner.

Et myndighedsprojekt er en naturlig del i vores ydelser – vi har derfor adskillige byggetilladelser på cv’et. Vi kan nemt indhente de relevante informationer, udfylde ansøgningen og tage dialogen med kommunen for dig.

Med os vil du opleve en effektiv proces og en hurtigere sagsbehandlingstid.

Skal vi hjælpe dig med at skabe værdi i dit byggeprojekt?
Så skriv eller ring til os. Du er også meget velkommen til at kigge forbi tegnestuen.

STEENBERGs tegnestue aps