loading

Rådhuset i Knudsker fase 1 er afleveret

marts 11, 2022·Nyheder

Projektet der omfatter delvis anvendelsesændring af den gamle Knudsker skole er blevet afleveret.
Anvendelsesændringen omfatter dele af skolens nordlige fløj som er ændret til at huse regionskommunens administrationsmedarbejdere.
Projektets hovedformål er, at gennemgå en anvendelsesændring for færrest mulige midler. Dette er et ønske idét, skolen står foran en gennemgribende renovering i nærmeste fremtid.

Projektet omfatter således byggearbejder der er nødvendige for at huse 50 administrationsmedarbejdere, herunder er der etableret nutidigt arbejdsmiljø/indeklima hvilket omfatter; god akustik, gode lysforhold, luftskifte uden trækgener og behagelige arbejdstemperaturer. Ligeledes er brandforhold gjort nutidige/ lovliggjort som følge af anvendelsesændringen.

Projektet er udført i fagentreprise, fordelt på BYG, Ventilation, VVS og Køl samt EL og Bygningsautomatik.

Se flere billeder af projektet her