loading

Projektet omfatter delvis anvendelsesændring af den gamle Knudsker skole til administration. Anvendelsesændringen omfatter dele af skolens nordlige fløj.
Projektets hovedformål er, at gennemgå en anvendelsesændring for færrest mulige midler. Dette er et ønske, idét skolen står foran en gennemgribende renovering i nærmeste fremtid.

Projektet omfatter således byggearbejder der er nødvendige for at huse 50 af kommunens administrationsmedarbejdere, herunder:

  • Er der etableret nutidigt arbejdsmiljø/indeklima, hvilket omfatter arbejder relateret til god akustik, gode lysforhold, luftskifte uden trækgener og behagelige arbejdstemperaturer
  • Er brandforhold gjort nutidige/ lovliggjort som følge af anvendelsesændringen

Projektet er udført i fagentreprise, fordelt på BYG, Ventilation, VVS og Køl samt EL og Bygningsautomatik.

Rådhuset i Knudsker – fase 1

Kategori

Erhvervsbyggeri

Dato

marts 11, 2022

Klient

Bornholms Regionskommune

Renovering af Svaneke Havnekontor

Tidligere projekt i Erhvervsbyggeri
15 November 2021

Læs mere

Renovering af Svaneke Havnekontor