loading

Ombygning af Paradisbakke skolen er i fuld gang

juni 25, 2019·Nyheder

Ombygningen har stået på i 2 måneder og består i etablering af madskole, ventilation i alle undervisningslokaler samt forbedring af læringsmiljøet.

Madskolen etableres i den vestlige bygning der tidligere har rummet gymnastiksal og omklædningsrum. Madskolen der er dimensioneret til at servicere 550 elever vil indeholde stor spisesal samt et produktionskøkken.

Indeklimaet bliver også kraftigt forbedret da der etableres central ventilation og nye akustiklofter i de 3 nordlige fløje samt i halvcirkelbygningen.

Sidst, men ikke mindst, bygges et væksthus i tilknytning til skolehaven og der etableres en tilbygning, på eksisterende fysik- og kemi lokale, til at rumme auditorieplads og amfitrappe mod det grønne areal. Endelig bygges der om i skolens pædagogiske læringscenter til fordybelse og formidling.

Læs mere i dagens tidende her.