loading

Boomeranghusene – nyt boligprojekt i Rønne

oktober 23, 2020·Nyheder

Vi arbejder aktuelt sammen med Bo42 med en projektidé, som vi kalder ”Boomeranghusene”. Udgangspunktet er 60 almene familieboliger i 3 blokke fordelt med hhv. 5-, 3- og 2-etager med sydvendte altaner/terrasser. Boligerne opføres i et mix af 2-, 3- og 4-rums boliger, med mulighed for enkelte 5-rums boliger.

Attraktive kvalitetsboliger

I projektet er der lagt vægt på attraktive og sunde boliger i en høj kvalitet. Eksempelvis rummer en 3-rums bolig: Køkken i åben forbindelse med en stor stue, to værelser med garderobeskabe, badeværelse med vaskesøjle og entré med skabe. Der er direkte adgang til altan fra stue og værelse.
Der er lagt vægt på gode dagslysforhold og mulighed for gennemlyste rumindretninger. Alle boliger har adgang til privat altan i varierende størrelser ud over fælles svalegang på indgangssiden.

Rammerne er spændene

Ejendommene er tænkt opført med en facadebeklædning som giver et let og svævende udtryk. Bygningernes krumning, forskudt fra hinanden, giver bevægelse i harmoni.
Altanernes form giver dybde og dynamik i blokken. De boomerang-formede altaner og svalegange understreger bygningsformen, og giver igen oplevelse af bevægelse i harmoni. Altanbrystningerne gøres transparente for at fremhæve altanpladen, og lamelskærme understreger formen lodret.

Lamelskærmene tænkes delvist mobile, så de enkelte beboere kan flytte solskærmen på deres altan. Skærmene har flere funktioner, og kan eksempelvis anvendes til afskærmning for sol og til afskærmning af privatlivet.

Bæredygtigt byggeri

I projektet er der lagt vægt på bæredygtige materialer under skyldig hensyntagen til det samlede rammebeløb for alment boligbyggeri, og for den efterfølgende lejepris, som skal være attraktivt for såvel bornholmere som tilflyttere. Byggeriet bliver udført med materialer, der har en lang levetid og minimalt behov for vedligehold. Kernefokus er på langsigtet økonomisk bæredygtighed – herunder kvalitet og holdbarhed. Der er fokus på et godt og sundt indeklima med anvendelse af materialer med et minimalt miljøaftryk i hele ejendommens levetid.

Miljørigtigt byggeri har mange aspekter, hvor en af de væsentlige er påvirkningen af omgivelserne. Afledning af regnvand fra tagflader og belægninger til kloaknettet reduceres. Dette sker bl.a. ved at anlægge stier og parkeringspladser med permeable belægninger, som lader regnvandet nedsive i terrænet. Desuden vil tagflader udført med grøn sedum, tilbageholde og forsinke afstrømningen af tagvand.

Grønne arealer

Arealerne mellem bygningerne vil fremstå som en grøn oase, og give en bæredygtig synergi mellem bygning og landskab. Træer og beplantninger skaber små hyggelige opholdsrum i helheden, – for mennesker såvel som for fugleliv og sommerfugle i de blomstrende træer og buske.

Læs mere i dagens tidende her