loading

Udvidelse af Børnehuset Nordstjernen

august 10, 2020·Nyheder

Byggeriet på Børnehuset Nordstjernen er påbegyndt og forventes afsluttet i marts 2021. Projektet omhandler både udvidelse samt ombygninger i eksisterende rammer.

Børnehuset er beliggende i Bo42’s bebyggelse på Gartnervangen og består i dag af dagpasningstilbud med én børnehavegruppe og én vuggestuegruppe.
I forbindelse med øget pasningsbehov i Rønne, blev der peget på en udvidelse af Børnehuset Nordstjernen. Institutionen vil fremover kunne rumme én vuggestuegruppe og to børnehavegrupper.
Samtidig opgraderes pasningstilbuddet til også at omfatte madordning med køkkenfaciliteter som muliggør produktion af måltider til børnene.

Vi glæder os til at se projektet skride frem.

Følgende arbejder udføres i forbindelse med udvidelsen

 • Et grupperum til en børnehavegruppe på 25 børn
 • Køkkenfaciliteter til madordning
 • Mindre rum til specielle behov
 • Spiserum for 2 børnehavegrupper
 • Møderum/personalerum
 • Overdækkede uderum
 • Toiletfaciliteter med adgang direkte fra det fri
 • Nyt ”vinkevindue” i eksisterende vuggestue
 • Etablering af separate rum i eksisterende vuggestue
 • Etablering af mindre ”te-køkken” til eksisterende vuggestue

Nøgleord er:

 • Tårn med klatrevæg og torv i midten
 • Alkove
 • Huler og hyggekroge
 • Fælles opholdsrum med højt til loftet
 • Toiletfaciliteter med adgang fra det fri
 • Godt indeklima
 • Bæredygtige materialer