loading

Tagskanning af flade tage

juli 23, 2020·Nyheder

Indbygget fugt i bygningskonstruktioner er en af de hyppigste årsager til skader i bygningsdele. Vådt isoleringsmateriale vil kunne give anledning til svampe-, skimmel- og bakterievækst foruden en betragtelig forringet isoleringsevne.

Med vores tagskanner kan vi hurtigt fastlægge eventuelle skader og skadesomfang i både kolde og varme tage.

Skanningen er ikke destruktiv og måler relativ fugtindhold op til 15cm under tagdækningen. På basis af skanningen kan vi hurtigt afgrænse det område hvor lækagen befinder sig.
Skanning kan også udføres med henblik på at undersøge, om isoleringsmaterialet i det varme tag generelt er så vådt, at det skal udskiftes inden en eventuel renovering.

Fugtskanningen udføres med en Tramex DEC tagskanner, som kalibreres efter et tørt område på tagfladen, hvorefter der køres over tagfladerne. Alle målinger er således relative i forhold til det kalibrerede udgangspunkt. For at omsætte disse værdier til absolutte værdier udtages prøver af isoleringen.