loading

Renovering og ombygning

Forbedre og forny din ejendom, og udnyt pladsen bedre

De fleste mennesker der går i gang med et større renoveringsprojekt, har et ret klart billede af, hvordan det færdige resultat skal blive. Desværre er der sjældent en klar plan til dette mål, og det er også en stor grund til, at renoveringsprojekter ofte mister fart. Hvad der er sjovt og spændende i starten, bliver en byrde, efterhånden som projektet skrider frem. Ubehagelige overraskelser vil opstå, uden nøje planlægning, med fordyrende løsninger til følge. Derfor bør du konsultere dig med en professionel rådgiver, som kan hjælpe med at forudse langt de fleste udfordringer og få dem indarbejdet i entreprenørens tilbud fra start.

Det er vigtigt, at du tænker dit projekt grundigt igennem. Selv i små og enkle renoveringsopgaver bør der foretages mange vurderinger og valg.

Hos STEENBERGs tegnestue aps kan vi hjælpe dig igennem i hele processen. Med vores kompetencer og rådgivning sørger vi for, at din renovering og ombygning kommer til at leve op til dine forventninger og til den rigtige pris.

Slide

Hvorfor vælge STEENBERGs tegnestue aps?

40+ års erfaring

Med vores solide projekterings- og tilsynserfaring, sikrer vi dig mod juridiske og økonomiske overraskelser. Vi har både arkitekter og ingeniører under samme tag, så vi kan imødekomme byggeriets mange udfordringer. Uanset opgavetype, kan vi varetage dine interesser og håndtere dialogen med både myndigheder og håndværkere. Vi rådgiver med gode og solide løsninger, så du kan få mest mulig værdi for den samlede byggesum.

Kvalitet til den rigtige pris

Selvom vi har arbejdet professionelt med byggerådgivning siden 1976, følger vi stadig engageret med i ny viden og erfaringer. Vores arkitekttegnede løsninger er altid teknisk i orden og med minimal vedligehold. Konkurrenceelementet i vores udbud sikrer samtidig at vi, sammen med dig, indhenter fordelagtige tilbud fra udvalgte entreprenører. Det er således os der sikrer kvaliteten og den billigste entreprenør som bestemmer prisen - så enkelt.

Uvildig rådgivning

Som uvildige rådgivere fungerer vi som faglige og loyale vejledere over for dig som bygherre. Vi er ikke afhængige af bestemte producenter eller leverandører. Vores handlefrihed er din sikkerhed for, at du får både ydelser og materialer i høj standard til den rigtige pris. Vi indhenter og vurderer de indkomne tilbud, i et samarbejde med dig, og forhandler kontrakten med den valgte entreprenør.

Renovering og ombygning af sommerhus eller helårsbolig

Når en bolig skal renoveres eller ombygges er det vigtigt med et indgående kendskab til de forskellige byggeskikke, der optræder i de ældre bygningsmasser. Der skal tages højde for både de tekniske og statiske aspekter, ligesom det æstetiske udtryk for netop dit hus skal respekteres.

Uanset opgavetype og omfang kan vi rådgive og hjælpe dig med renovering og ombygning af dit hus. Vi sikrer, at du får mest muligt udbytte af den samlede byggesum.

Når vi rådgiver i byggesager, har vi altid fokus på energioptimeringer. Som totalrådgiver finder vi fordelagtige løsninger, så du kan reducere dit energiforbrug mest muligt, uden at gå på kompromis med indretning og komfort.

Vi hjælper dig med at visualisere din ide

Vi benytter os af visuel kommunikation, i de indledende faser, som en naturlig del af vores rådgivning når vi skal formidle vores budskaber over for dig som kunde. Ved hjælp af 3D-illustrationer visualiseres ideerne, så du kan træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag. Dette er med til at fremme processen og højne løsningens kvalitet, da det giver en unik mulighed for at se det endelige resultat, inden byggeprojektet påbegyndes.

Skal vi tegne din fremtid?

Hvis du ønsker hjælp til at realisere dine boligdrømme, så står vi klar til at hjælpe dig med din ombygning. Vi betragter det som vores fornemmeste opgave, at sikre investeringen i din bolig bliver en god oplevelse før, under og efter byggeriet.

Ombygning og renovering af erhvervsejendom

Når du skal foretage en ombygning af din erhvervsejendom, er det vigtigt, at tænke langsigtet og på ejendommen som helhed. Det kan eksempelvis ofte betale sig, at opgradere eller renovere klimaskærmen i forbindelse med en ombygning.

Det er også vigtigt at undersøge lovgivningen inden en ombygning igangsættes. For erhvervsejendomme er der ofte krav om byggetilladelse før arbejdet kan igangsættes samt ibrugtagningstilladelse inden ejendommen må tages i brug.

Ændret anvendelse på erhvervsbygning

En ombygning kan også omfatte ændringer af ejendommens funktioner – eksempelvis en konvertering fra erhverv til bolig eller fra én erhvervskategori til en anden.

Myndighederne sætter anvendelse af bygninger i forskellige kategorier som også kaldes anvendelseskoder. Generelt skal der søges om byggetilladelse for at ændre fra én anvendelseskode til en anden – omfanget af lovpligtige ændringer kan dog variere i forhold til den nye anvendelse.

Vi hjælper dig med at tænke hele løsningen igennem fra start

Vi er i stand til at løfte alle slags opgaver inden for ombygning og renovering – store såvel som små. Vi varetager alt lige fra arkitektur og teknik til tid og økonomi– og vi har den faglige ballast til at tænke både menneskelige, funktionelle og æstetiske aspekter ind i løsningen.

Vi evner at bevare det store overblik, så fejl minimeres og både budget og tidsplan overholdes.

Skal vi hjælpe dig med at skabe værdi i din renovering eller ombygning?
Så skriv eller ring til os. Du er også meget velkommen til at kigge forbi tegnestuen.

STEENBERGs tegnestue aps