loading

Hospitalet – Ny multistue er klar til at tage imod patienter

juli 21, 2021·Nyheder

Den nye specialindrettet multistue skal være med til at tilgodese flere patientgrupper på Bornholms hospital.
Hospitalsstuen som har egen indgang kan tage i mod patienter med mistanke om eller fund af smitsomme bakterier.
Den direkte adgang udefra tilgodeser andre patienters og personales sikkerhed, da det i et lukket miljø kan afklares om patienten fortsat skal være isoleret, eller om behandlingen kan foretages på andre stuer.
Multistuen er indrettet, så den også imødekommer særlige behov for psykisk sårbare eller udadreagerende patienter.

Læs mere om indvielsen af den nye sengestue og indgang på tidende her