loading

Det nye folkemødesekretariatet er godt igang

januar 9, 2019·Nyheder

Arbejdet er i fuld gang og skal være afsluttet til Folkemødet i 2019.

Ombygningen sker primært indenfor bestående rammer og fordeler sig i alle rum med renovering og nyindretning.
Bygningen gøres tidssvarende – og krav i BR15 er indarbejdet.

Eksisterende brædde- og klinkegulve genetableres.
Den nuværende adgang til 1.salen – via en smal ”bagtrappe” – ændres ved indretning af nyt centralt beliggende trapperum.
Tidligere dørhuller genåbnes og nye åbninger tilføjes for at skabe en lys og gennemsigtelig bygning. Åbningerne etableres med buede overstykker i udformninger som nuværende vinduer.

Den oprindelige bygning var ikke indrettet med toiletter – de blev dog senere indrettet i sidebygningen. I tilknytning til igangværende renovering indrettes handicaptoilet i stueetagen og 2 mindre toiletter på 1.salen.
Bygningen bliver forsynet med køkkenfaciliteter til de ansatte på 1.sal.

Facaderne bibeholdes i nuværende udformning og udseende – det markante tårn forbliver uændret.
Tårnet var tidligere ikke synligt i bygningens indretning – det bliver der ændret på, idet etageadskillelsen i bygningens midterrum fjernes og der bliver indsat glasfelt i etageadskillelsen mod tårnet.

Skifertaget repareres i nødvendigt omfang og tagrender og nedløb skiftes til nye zinkrender med udformning som de nuværende.
Bygningens tekniske installationer gøres tidssvarende – der etableres mekanisk ventilation, varmeanlægget renoveres samt brugsvands- og elinstallationer udskiftes.

Bygningens nye indretning er udført af Blå Streg
Myndighedsansøgning og udarbejdelse af udbudsmaterialet for indhentning af tilbud er udarbejdet af Steenbergs tegnestue.
Tilsyn og byggeledelse udføres af Steenbergs tegnestue.
Hovedentreprenør er Bjarne Nielsens Byggeforretning.

Vi ser frem til at se det færdige resultat.