loading

Assistance til ansøgning om byggetilladelse

juni 8, 2016·Nyheder

Skal jeg have en byggetilladelse?
Nogle gange nej og andre gange ja – det hjælper vi med afklaring af.
En byggetilladelse er myndighedernes sikring af, at det byggeri du får lov til at opføre, overholder gældende love og regler mv. Du må ikke starte et byggeri før der foreligger en officielt tilladelse. Uden en byggetilladelse kan du risikere en bøde og kan i værste fald blive bedt om at rive byggeriet ned igen for egen regning.

Hvad indeholder en ansøgning om byggetilladelse?
Når du skal bygge, er der normalt mange forskellige love og regler du skal have styr og redegjort for, inden du sender din ansøgning afsted. Det drejer sig bl.a. om lokalplaner, byggeskel og be-byggelsesprocenter, hvad du må i det pågældende område, servitutter/deklarationer, bygningshøj-der og materialebeskrivelse, krav til energianvendelse, opvarmning, bygningens samlede energi-ramme mv.

Når din byggeansøgning er fuldt oplyst og alle nødvendige bilag er med, vil sagsbehandlingstiden være kortere og også billigere for dig. Indeholder din ansøgning ikke de nødvendige informationer skal myndighederne rykke og have svar fra dig, hvilket forlænger og fordyrer processen, da der i dag betales for den tid, som det offentlige anvender på at behandle din byggesag.

Hvad tilbyder vi dig?
Vi sørger for, at din byggeansøgning er fyldestgørende og indeholder alle relevante informationer, så du ikke risikerer lang sagsbehandlingstid hos kommunen pga. manglende informationer eller misforståelser.

Ønsker du hjælp; så ring eller skriv!
Ring til Liselotte Pedersen på tlf. 5695 5330 eller skriv til lp@steenberg.dk