loading

Stor interesse for netop afholdt brand-kursus

marts 1, 2018·Nyheder

Nyt bygningsreglement (BR18) og ny certificeringsordning har stor betydning for den fremtidige byggesagsbehandling. Lars Vædeled Roed fra DBI har derfor netop afholdt kursus om den tekniske og brandmæssige byggesagsbehandling.

Fra og med den 1. juli 2018 kan der alene søges om tilladelse efter BR18.
Frem til 31. december 2019 kan byggesagsbehandling af brandforhold og statiske forhold varetages af en tilknyttet certificeret statiker eller brandrådgiver. Efter denne dato kan brandforhold og statiske forhold ikke længere udføres af kommunen.

Kurset blev afviklet over 2 omgange for at imødekomme den store tilslutning. Deltagerne gav efterfølgende udtryk for, at de følte sig fagligt bedre klædt på til de nye brandkrav der allerede er trådt i kraft.