loading

Syn og skøn

Står du i en tvist med en entreprenør og er du i tvivl om hvad du skal gøre for at komme videre?

Når byggerier går skævt eller det udførte arbejde ikke svarer til det forventede, og der opstår uenighed mellem parterne, er det oftest med baggrund i en misforståelse, fejlslået kommunikation eller lignende. Andre gange er projektet ikke udført byggeteknisk eller håndværksmæssigt korrekt.

Er der en tvist i din byggesag?

Når byggerier går skævt er der mange som kontakter os og tror de har brug for en syns- og skønsmand. Men ofte – og heldigvis – kan tvisterne løses i mindelighed og således undgå retssager eller voldgift. Syn og skøn udføres i forbindelse med voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed eller i forbindelse med retssager ved de civile domstole, hvor skønsmanden afgiver en uvildig bedømmelse af en teknisk problemstilling.

Det er vores erfaring, at mange potentielle syn og skønssager, med retssager eller voldgift til følge, eskalerer unødvendigt og resulterer i en meget langsommelig proces som kan tage flere år.

Ofte kan en dialog mellem parterne afklare baggrunden i en tvist, og et samarbejde kan på den måde opretholdes og projektet kan færdiggøres. Som faglig og teknisk sparringspartner kan vi hjælpe sagens parter med behovsafklaringer og uvildig vurdering, så projektet igen kan komme tilbage på sporet. Vi kan fungerer som mægler mellem dig som bygherre og den udførende entreprenør hvor snakken forbliver saglig og 100% byggeteknisk og oftest resulterer i en hurtig løsning.

I mere komplekse sager anbefaler vi at der udføres en byggeteknisk rapport hvori vores uvildige vurdering af de tekniske forhold anføres. Rapporten kan således danne grundlag for at handle og træffe de nødvendige beslutninger for at løse den aktuelle sag. Rapporten indeholder en omfangsbeskrivelse af problemet og en rådgivning for en mulig udbedring af problemet samt eventuel økonomi forbundet hermed. Dette kan spare parterne for mange spekulationer og omkostninger, som der ofte er ved en langstrakt retslig afgørelse af sagen.

Hvad er syn og skøn?

Når to eller flere parter i en byggesag bliver uenige om faktiske forhold, kan én af parterne bede om, at der bliver foretaget syn og skøn i sagen. Begæring om syn og skøn indsendes til Voldgiftsnævnet eller til Byggeriets Ankenævn.

Formålet med syn og skøn er, at få en sagkyndig fagperson (en skønsmand) til at foretage en teknisk og uvildig vurdering af sagen. “Syn” betyder, at skønsmanden foretager en besigtigelse, og “skøn” betyder, at han foretager en bedømmelse af sagen. STEENBERGs tegnestue er udpeget af Voldgiftsnævnet som syn- og skønsmænd, og vi fungerer tillige som faglige dommere og sagkyndige for retten på Bornholm samt lokale advokatfirmaer, når der opstår konflikter i byggebranchen.

Skønsmandens erklæring er ofte afgørende for en retssags udfald, og det er derfor vigtigt, at advokaten stiller skønsmanden de rigtige spørgsmål, således at advokaten får de nødvendige oplysninger som fordrer sagen. Syn og skøn kan både ske som en del af en almindelig retssag, men det kan også ske ved en isoleret bevisoptagelse, hvor formålet kan være at få belyst, om der er grundlag for en retssag.

Skal vi hjælpe dig med at få dit byggeri tilbage på sporet?
Så skriv eller ring til os. Du er også meget velkommen til at kigge forbi tegnestuen.

STEENBERGs tegnestue aps