loading

Certificeret Brandrådgiver

Vi tilbyder brandrådgivning inden for byggeri i brandklasse 2

Certificering inhouse og lokalt på Bornholm er med til at sikre en mere strømlinet process i vores projektering. Vi kan tilbyde en samlet og professionel vejledning og hjælpe med valg af de rigtige løsninger med fokus på sikkerhed såvel som økonomien.
Vi kan stå for udarbejdelsen af brandstrategirapporter, brandplaner, flugtvejsplaner, kontrolplaner samt drift og vedligeholdelsesvejledninger af brandtekniske installationer.

Hvorfor brandrådgivning?

For alle bygningstyper kræver den danske lovgivning, at brandsikkerheden skal være i orden. Det vil sige, at brandsikkerheden skal undersøges og dokumenteres ved såvel nybyggeri som ved ombygning eller ændring i anvendelse. Med brandteknisk rådgivning sikrer du din bygnings evne til at modstå brand, hindre brandspredning samt opretholde personsikkerhed i tilfælde af brand, som er de grundlæggende krav til byggeri i Danmark.

I 2020 blev lovgivningen ændret og den brandtekniske sagsbehandling ved kommunerne forsvandt, så alle projekter i dag skal udføres af en certificeret brandrådgiver. Det betyder, at de opgaver der hidtil blev håndteret af de kommunale sagsbehandlere og beredskabet, nu skal udføres af bygherrens egne tilknyttede certificerede rådgivere. Dette giver en mere smidig process, da totalrådgiveren kan varetage alle ydelserne og den nødvendige koordinering inhouse.

Som certificeret brandrådgiver udfører vi både tegnestuens egne projekter, såvel som rådgivning i eksterne projekter som en selvstændig ydelse. Vi sikrer overensstemmelse mellem høj brandsikkerhed og en økonomisk fordelagtig løsning til fremtidig anvendelse. Som totalrådgiver hjælper vi dig med optimal indretning og indarbejder myndighedskrav sideløbene.

Brandstrategi giver værdi og sparer bygherre for tid og penge

Det kræver et vågent øje, stor viden om og erfaring at kunne overskue og skabe en god og solid brandteknisk løsning som støtter arkitekturen og de rumlige værdier, medvirker til en fornuftig projektøkonomi og ikke mindst opfylder den gældende lovgivning.

Med vores inhouse brandrådgivning kan vi hurtigt trykprøve arkitekturen set fra en brandsikkerhedsmæssig vinkel og på den måde skabe mere værdi gennem god arkitektur og fokus på økonomisk fordelagtige løsninger.

Skal vi hjælpe dig med at skabe værdi i dit byggeprojekt?
Så skriv eller ring til os. Du er også meget velkommen til at kigge forbi tegnestuen.

STEENBERGs tegnestue aps