loading

Brugsen er blevet udvidet med 110 m², så det samlede butiksareal er på 725 m². Alle kølemontrer er udskiftet og det samme er køleanlægget som er erstattet af nyt CO2 køleanlægget og derved lever op til de nye og moderne CO2-krav.
En udvidelse af butiksarealet på knap 20% lyder måske ikke af så meget, men det buede loft giver ekstra meget dagslys og bevirker at butikken er blevet mere indbydende og synes meget større.

Svaneke brugs – udvidelse af butik

Kategori

Erhvervsbyggeri

Dato

april 13, 2019

Klient

Svaneke brugs

Børnehuset Søstjernen – ny tilbygning

Tidligere projekt i Institutioner
14 August 2018

Læs mere

Børnehuset Søstjernen – ny tilbygning