loading

Børnehuset Nordstjernen er beliggende i Bo42s bebyggelse Gartnervangen. I forbindelse med en revurdering af pasningsbehov i Rønne, er der blevet peget på Nordstjernen hvor efterspørgslen har været stigende.
Børnehuset er udvidet med én børnehavegruppe til en samlet størrelse på to børnehavegrupper og én vuggestuegruppe. Samtidig er pasningstilbuddet opgraderet til også at omfatte madordning, ved etablering af køkkenfaciliteter, som muliggør produktion af måltider til børnene fra bunden.
Ved møder mellem BO42, BRK Center for Børn og Familie og Steenbergs tegnestue, er ønsker om rum og funktioner ved en udvidelse gennemgået samt renoveringsomfang af eksisterende bygninger.

Ombygning og udbygning af den eksisterende bygning har taget udgangspunkt i én tilbygning på bygningens sydside i en dybde så eksisterende legepladsindretning berøres mindst muligt og som samtidig giver gode dagslysforhold. Der er ligeledes udført en mindre tilbygning på vestsiden med udetoilet og hyggekrog til den eksisterende børnehavegruppe. For at optimere funktioner og daglig brug af børnehuset er der også udført ombygninger i den eksisterende bygningsmasse.

Nordstjernen – Udvidelse og ombygning af børnehus

Kategori

Erhvervsbyggeri, Institutioner

Dato

marts 17, 2021

Klient

Bo42

Paradisbakkeskolen – Ventilation i musik og gymnastiksal

Tidligere projekt i Erhvervsbyggeri
22 February 2021

Læs mere

Paradisbakkeskolen – Ventilation i musik og gymnastiksal

Renovering af køkkengulve på Bornholms Hospital

Næste projekt i Erhvervsbyggeri
21 April 2021

Læs mere

Renovering af køkkengulve på Bornholms Hospital