loading

Det nye børnehus i Nexø tager, i sin arkitektoniske opbygning, udgangspunkt og inspiration i byggetraditionen
på landet, hvor gårde og ejendomme placerer sine enkelte bygninger omkring et gårdrum – det samlende rum.

I større skala ser vi den samme struktur i opbygningen af en by omkring et fælles torv. Det er omkring det centrale rum, man placerer de enkelte funktioner i hver deres bygningsafsnit.
Vi har brugt de samme principper i opbygningen af Børnehuset – hvor børnehave, vuggestue og personale har hver deres ”hus” – eller bygningsafsnit, som samler sig, og orienterer sig mod det samlende ”hjerte”/fællesrum og fælles-funktioner.

Det skal være hyggeligt og trygt at komme i børnehaven og vuggestuen og derfor er huset ikke opført som en overvældende og usikker oplevelse, men giver plads til den enkelte i den mindre skala, med kroge, nicher og et fast holdepunkt – den tryghed man finder i hjemmets intimitet – den lille trygge del af det større sociale hele.

Bygningens udformning og forskudte facade skaber forskellige udendørs nicher, hvor der altid vil være mulighed for at finde en hyggelig krog i læ for vinden.
Selvom bygningen har flere indhak er det stadig et meget kompakt volumen. For at undgå at hjertet bliver for mørkt er der arbejdet med lysspalter igennem huset. Det er et vigtigt element at der altid er mulighed for at orientere sig i forhold til omgivelserne, således at man ikke mister orienteringen eller føler sig indelukket. Lysspalterne betyder samtidigt at der kommer lys ind i de dybe bygningskroppe, suppleret med ovenlys.

De enkelte bygningsafsnit er bygget op som enkle bygningskroppe med ensidigt hældende tagflader, som bygger sig omkring det store fællesrum og multirummet, der med stor rumhøjde fremstår som det centrale bygningselement, som de omliggende bygninger ”læner” sig op mod. Det giver en klart defineret bygningsarkitektur, og samtidig en enkel orientering af bygningen.

Nexø Børnehus

Kategori

Institutioner

Dato

september 13, 2015

Klient

Bornholms Regionskommune

Totalrådgivning vedr. opførelse af ny, integreret børneinstitution i Nexø.

Garagebygning

Tidligere projekt i Erhvervsbyggeri
13 September 2015

Læs mere

Garagebygning

Tagrenovering på Paradisbakkeskolen

Næste projekt i Institutioner
13 September 2015

Læs mere

Tagrenovering på Paradisbakkeskolen